Disclaimer

Casa di Mia Zia en Mijn Italiaanse tante zijn handelsnamen van Mia Zia Italiana Xan di Derks Aleida.

Met uiterste zorg heeft Casa di Mia Zia deze website samengesteld. Desondanks kunnen er fouten ingeslopen zijn. Niets menselijks is ons vreemd. We kunnen daarom niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dientengevolge geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site geen enkele aansprakelijkheid.

Externe links en buttons
Op deze website staan links en buttons naar externe websites. Casa di Mia Zia is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en derhalve niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of de inhoud van deze uitingen. 

Doorlinken
Ben je enthousiast over onze Bed & Wine? Plaat gerust een link op je website. Daardoor kunnen immers meer mensen ons vinden en een te gekke vakantie beleven. Een doorlink is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Casa di Mia Zia niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat wij toestemming hebben verleend voor deze link als dat niet het geval is.

Gebruik teksten en foto’s
Een website maken is een behoorlijk geploeter. Het kost tijd om teksten te bedenken, mooie plaatjes schieten en er daarna een aansprekende webpagina van maken. Op de inhoud van de webpagina’s, zowel op de foto’s als teksten en het logo van Casa di Mia Zia als die van Mijn Italiaanse tante rusten auteursrechten. Daarom mag niets op deze website worden verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder dat wij daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Dus wil je iets gebruiken van deze website, wat teksten, wat beeld, gewoon even mailen, dan kijken we wat er mogelijk is.

Tref je informatie aan waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen we dat natuurlijk graag. Je bereikt mij via zia@casadimiazia.com

Veel plezier op Casa di Mia Zia,

Xandra Derks

Translate