Privacybeleid

Onze officiële bedrijfsnaam is Mia Zia Italiana Xan di Derks Aleida. Wij handelen onder de naam Mia Zia Italiana, Casa di Mia Zia en Mijn Italiaanse tante en hebben daarvoor één klantenbestand. Jouw gegevens worden verwerkt in dit bestand, ongeacht via welke handelsnaam de gegevens hierin terecht zijn gekomen. Wij versturen één gezamenlijke nieuwsbrief voor alle handelsnamen onder de noemer: ‘Post van tante’. 

Casa di Mia Zia verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de dienstverlening of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via een contactformulier, door het versturen van mail of anderszins.

Casa di Mia Zia verwerkt persoonsgegevens

Het gaat om de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, btw-nummer, paspoortgegevens, taal, IP-adres, internet browser en device type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het maken van een reservering, in correspondentie, e-mail of telefonisch. 

Voor de volgende doelen

Casa di Mia Zia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw vraag, aanvraag, boeking en betaling
  • verzenden van de nieuwsbrief ‘Post van tante’, servicebericht en/of ander promotiemateriaal
  • jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren, te beveiligen en om fraude tegen te gaan
  • om marktonderzoek uit de voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en bepalen van de algemene strategie
  • wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Via de website van Casa di Mia Zia kun je doorklikken naar andere websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je achterlaat op die websites. 
  • als laatste verwerken wij  gegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die de accountant en wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Automatische verwerkingen

Casa di mia zia neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij daar tussen zitten.

Cookiebeleid op de website

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, mobiel of tablet. Cookies maakt het mogelijk dat je herkend wordt als je opnieuw Casa di Mia Zia bezoekt. Deze cookies zorgen bijvoorbeeld dat jouw favorieten bewaard blijven. Daarnaast gebruik ik cookies voor statistische doeleinden. Denk daarbij aan de frequentie van het websitebezoek en de pagina’s die je bekeken hebt. Cookies kunnen jouw computer of bestanden die daar op staan niet beschadigen. Je bepaalt tot slot zelf of je cookies accepteert.

Bewaartermijn

Casa di Mia Zia bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn als je een reservering hebt gedaan. Casa di Mia Zia verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek sturen naar zia@casadimiazia.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)/Codice Fiscale zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen twee weken op jouw verzoek.

Bescherming gegevens

Casa di Mia Zia neemt tot slot de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zia@casadimiazia.com

Translate